KINH DOANH CÁC LOẠI XE NÂNG HÀNG (FORKLIFT),

Xe nâng Diesel từ 1.5 – 25.0 tấn. Xe nâng xăng gas 1.5 – 7.0 tấn, xe nâng điện 1.0 – 3.0 tấn (Xe nâng điện ngồi / đứng lái, xe điện kho lạnh, Reach Truck…) | Cho thuê xe nâng hàng. Mua bán – bảo trì xe nâng hàng: Komatsu Mitsubishi Toyota TCM Yale Hyster Linde…

Thanh lý 40 xe nâng cũ 3000h – 7000h + 20 xe nâng mới 100% Japan: 0934.172.768

Xe nâng » » Xe nâng điện của Toyota

Xe nâng điện của ToyotaHiện nay chúng tôi là nhà phân phối duy nhất dòng xe nâng điện của Toyota tại Việt Nam. Chúng tôi cung cấp các loại xe nâng forklift điện 3 bánh, xe nâng forklift điện 4 bánh, xe nâng điện ngồi lái, xe nâng điện đứng lái. Xe nâng tầm cao Reach Truck ngồi lái, xe nâng Reach Truck đúng lái. Và chúng tôi còn phân phối các loại xe nâng hàng dùng dầu diezel, xe nâng forklift dùng xăng gas online.
Xe nâng dầu: 8FD10, 8FD15, 8FD18, 8FD20, 8FDK20, 8FD25, 8FDK25, 8FD30, 8FDK30, 8FDJ35, 4Y, 1DZII, 2Z.
7FD35, 7FDK40, 7FD40, 7FD45, 7FDA50, 14Z-II DIESEL.
Xe nâng xăng, xe nâng gas online:  8FG10, 8FG15, 8FG18, 8FG20, 8FGK20, 8FG25, 8FGK25, 8FG30, 8FGK30, 8FGJ35, 4Y, 1DZII, 2Z. 7FG35, 7FGK40, 7FG40, 7FG45, 7FGA50, 1FZ-E
Reach Truck 3 bánh ngồi lái: 6FBRE12, 6FBRE14, 6FBRE16, 6FBRE18, 6FBRE20
Reach Truck 3 bánh đứng lái: 7FBR10, 7FBR13, 7FBR14, 7FBR15, 7FBR18, 7FBR20, 7FBR25, 7FBR30, 7FBRS20, 7FBRS25
Forklift điện 3 bánh ngồi lái:  7FBE10, 7FBE13, 7FBE15, 7FBE18, 7FBE20
Forklift điện 4 bánh ngồi lái: 7FB10, 7FB14, 7FB15, 40-7FB15, 7FB18, 7FB20, 40-7FB20, 7FB25, 40-7FB25, 7FB30, 7FBJ35, 7FBH10, 7FBH14, 7FBH15, 7FBH18, 7FBH20, 7FBH25
Forklift tải trọng lớn: 5FD50, 5FD60, 5FD70, 5FD80, 5FG50, 5FG60, 5FG70, 5FG80,   4FD150, 4FD180, 4FD200, 4FD230, 4FD240
BT Levio Range: LWE140, LWE160, LWE180, LWE180, LWE200, LWE200 platform, LWE250
BT Staxio range: SWE080L, SWE100, SWE120, SWE120L, SWE120S, SWE140, SWE140L, SWE200D
CASE: TX130, TX140, TX170, 580M, 580M Turbo, 580 Super M, 590 Super M
Chúng tôi chỉ phân phối xe nâng Toyota, không phân phối xe của các hãng khác như:
Heli forklift, Yale forklift, Hyster forklift, Crown forklift, CAT forklift, Clark forklift, Raymond forklift, Nissan forklift, Komatsu forklift, Mitsubishi forklift, Deawoo forklift, Linde forklift, Jungheinrich forklift
Xe nang heli forklift, xe nang yale forklift, xe nang hyster forklift, xe nang crown forklift, xe nang cat forklift, xe nang clark forklift, xe nang raymond forklift, xe nang nissan forklift, xe nang komatsu forklift, xe nang mitsubishi forklift, xe nang deawoo forklift, xe nang linde forklift, xe nang jungheinrich forklift.
Tất cả xe nâng Toyota mới 100% trên thị trường Việt Nam đều do chúng tôi phân phối. Những trường hợp khác đều là mạo nhận. Và chúng tôi không phân phối các loại xe forklift khác vì chúng tôi nhận thấy xe nâng hàng toyota ngày càng được ưa chuộng. Và chúng tôi đề cao tính ổn định, sự làm việc bền bỉ và an toàn tuyệt đối trong vận hành.
 Tôn chỉ hoạt động của chúng tôi là: Chất lượng và an toàn.
Chúng tôi chỉ phân phối xe nâng Toyota, không phân phối xe của các hãng khác như:
Heli forklift, Yale forklift, Hyster forklift, Crown forklift, CAT forklift, Clark forklift, Raymond forklift, Nissan forklift, Komatsu forklift, Mitsubishi forklift, Deawoo forklift, Linde forklift, Jungheinrich forklift
Xe nang heli forklift, xe nang yale forklift, xe nang hyster forklift, xe nang crown forklift, xe nang cat forklift, xe nang clark forklift, xe nang raymond forklift, xe nang nissan forklift, xe nang komatsu forklift, xe nang mitsubishi forklift, xe nang deawoo forklift, xe nang linde forklift, xe nang jungheinrich forklift.
Xe nang forklift cua chung toi dat tieu chuan Euro 3 cho khi thai sach, va co chung nhan eco ve tiet kiem nhien lieu nang luong.
Tag: Xe nâng hàng toyota forklift, xe nang forklift, xe nang hang toyota, phan phoi toyota forklift, phan phoi xe nang hang toyota, nhap khau xe nang hang toyota, nhap khau Toyota forklift, bao tri xe nang, bao tri xe nang toyota, sua chua xe nang hang toyota, sua chua bao tri forklift, cung cap linh kien xe nang forklift, cung cap linh kien phu tung xe nang forklift, tu van chon mua xe nang hang, xe forklift dien, xe nang forklift dau diezn, xe nang forklift xang, xe nang forklift dong co su dung gas.
Tất cả xe nâng Toyota mới 100% trên thị trường Việt Nam đều do chúng tôi phân phối. Những trường hợp khác đều là mạo nhận. Và chúng tôi không phân phối các loại xe forklift khác vì chúng tôi nhận thấy xe nâng hàng toyota ngày càng được ưa chuộng. Và chúng tôi đề cao tính ổn định, sự làm việc bền bỉ và an toàn tuyệt đối trong vận hành.

 phối xe nâng Toyota, không phân phối xe khác như:
Heli forklift điện, Yale forklift điện, Hyster forklift điện, Crown forklift điện, CAT forklift điện, Clark forklift điện, Raymond forklift điện, Nissan forklift điện, Komatsu forklift điện, Mitsubishi forklift điện, Deawoo forklift điện, Linde forklift điện, Jungheinrich forklift điện
Xe nang heli forklift điện, xe nang yale forklift điện, xe nang hyster forklift điện, xe nang crown forklift điện, xe nang cat forklift điện, xe nang clark forklift điện, xe nang raymond forklift điện, xe nang nissan forklift điện, xe nang komatsu forklift điện, xe nang mitsubishi forklift điện, xe nang deawoo forklift điện, xe nang linde forklift điện, xe nang jungheinrich forklift điện.
Tất cả xe nâng Toyota mới 100% trên thị trường Việt Nam đều do chúng tôi phân phối. Những trường hợp khác đều là mạo nhận. Và chúng tôi không phân phối các loại xe forklift điện khác vì chúng tôi nhận thấy xe nâng hàng toyota ngày càng được ưa chuộng. Và chúng tôi đề cao tính ổn định, sự làm việc bền bỉ và an toàn tuyệt đối trong vận hành.
Tôn chỉ hoạt động của chúng tôi là: Chất lượng và an toàn.
Chúng tôi chỉ phân phối xe nâng Toyota, không phân phối xe của các hãng khác như:
Heli forklift điện, Yale forklift điện, Hyster forklift điện, Crown forklift điện, CAT forklift điện, Clark forklift điện, Raymond forklift điện, Nissan forklift điện, Komatsu forklift điện, Mitsubishi forklift điện, Deawoo forklift điện, Linde forklift điện, Jungheinrich forklift điện
Xe nang heli forklift điện, xe nang yale forklift điện, xe nang hyster forklift điện, xe nang crown forklift điện, xe nang cat forklift điện, xe nang clark forklift điện, xe nang raymond forklift điện, xe nang nissan forklift điện, xe nang komatsu forklift điện, xe nang mitsubishi forklift điện, xe nang deawoo forklift điện, xe nang linde forklift điện, xe nang jungheinrich forklift điện.
Xe nang forklift điện cua chung toi dat tieu chuan Euro 3 cho khi thai sach, va co chung nhan eco ve tiet kiem nhien lieu nang luong.
Tag: Xe nâng hàng toyota forklift điện, xe nang forklift điện, xe nang hang toyota, phan phoi toyota forklift điện, phan phoi xe nang hang toyota, nhap khau xe nang hang toyota, nhap khau Toyota forklift điện, bao tri xe nang, bao tri xe nang toyota, sua chua xe nang hang toyota, sua chua bao tri forklift điện, cung cap linh kien xe nang forklift điện, cung cap linh kien phu tung xe nang forklift điện, tu van chon mua xe nang hang, xe forklift điện dien, xe nang forklift điện dau diezn, xe nang forklift điện xang, xe nang forklift điện dong co su dung gas.
Tất cả xe nâng Toyota mới 100% trên thị trường Việt Nam đều do chúng tôi phân phối. Những trường hợp khác đều là mạo nhận. Và chúng tôi không phân phối các loại xe forklift điện khác vì chúng tôi nhận thấy xe nâng hàng toyota ngày càng được ưa chuộng. Và chúng tôi đề cao tính ổn định, sự làm việc bền bỉ và an toàn tuyệt đối trong vận hành.
phối xe nâng Toyota, không phân phối xe khác như:
Heli reach truck, Yale reach truck, Hyster reach truck, Crown reach truck, CAT reach truck, Clark reach truck, Raymond reach truck, Nissan reach truck, Komatsu reach truck, Mitsubishi reach truck, Deawoo reach truck, Linde reach truck, Jungheinrich reach truck
Xe nang heli reach truck, xe nang yale reach truck, xe nang hyster reach truck, xe nang crown reach truck, xe nang cat reach truck, xe nang clark reach truck, xe nang raymond reach truck, xe nang nissan reach truck, xe nang komatsu reach truck, xe nang mitsubishi reach truck, xe nang deawoo reach truck, xe nang linde reach truck, xe nang jungheinrich reach truck.
Tất cả xe nâng Toyota mới 100% trên thị trường Việt Nam đều do chúng tôi phân phối. Những trường hợp khác đều là mạo nhận. Và chúng tôi không phân phối các loại xe reach truck khác vì chúng tôi nhận thấy xe nâng hàng toyota ngày càng được ưa chuộng. Và chúng tôi đề cao tính ổn định, sự làm việc bền bỉ và an toàn tuyệt đối trong vận hành.
Tôn chỉ hoạt động của chúng tôi là: Chất lượng và an toàn.
Chúng tôi chỉ phân phối xe nâng Toyota, không phân phối xe của các hãng khác như:
Heli reach truck, Yale reach truck, Hyster reach truck, Crown reach truck, CAT reach truck, Clark reach truck, Raymond reach truck, Nissan reach truck, Komatsu reach truck, Mitsubishi reach truck, Deawoo reach truck, Linde reach truck, Jungheinrich reach truck
Xe nang heli reach truck, xe nang yale reach truck, xe nang hyster reach truck, xe nang crown reach truck, xe nang cat reach truck, xe nang clark reach truck, xe nang raymond reach truck, xe nang nissan reach truck, xe nang komatsu reach truck, xe nang mitsubishi reach truck, xe nang deawoo reach truck, xe nang linde reach truck, xe nang jungheinrich reach truck.
Xe nang reach truck cua chung toi dat tieu chuan Euro 3 cho khi thai sach, va co chung nhan eco ve tiet kiem nhien lieu nang luong.
Tag: Xe nâng hàng toyota reach truck, xe nang reach truck, xe nang hang toyota, phan phoi toyota reach truck, phan phoi xe nang hang toyota, nhap khau xe nang hang toyota, nhap khau Toyota reach truck, bao tri xe nang, bao tri xe nang toyota, sua chua xe nang hang toyota, sua chua bao tri reach truck, cung cap linh kien xe nang reach truck, cung cap linh kien phu tung xe nang reach truck, tu van chon mua xe nang hang, xe reach truck dien, xe nang reach truck dau diezn, xe nang reach truck xang, xe nang reach truck dong co su dung gas.
Tất cả xe nâng Toyota mới 100% trên thị trường Việt Nam đều do chúng tôi phân phối. Những trường hợp khác đều là mạo nhận. Và chúng tôi không phân phối các loại xe reach truck khác vì chúng tôi nhận thấy xe nâng hàng toyota ngày càng được ưa chuộng. Và chúng tôi đề cao tính ổn định, sự làm việc bền bỉ và an toàn tuyệt đối trong vận hành.